Aktualności

 

 

 

 

 


Konkurs kulinarny "Jabłkowa Królowa"

2016-05-04
Konkurs kulinarny

Wszystkie organizacje działające na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" zapraszamy do udziału w konkursie na najlepszą potrawę z jabłkiem pn. "Jabłkowa Królowa", który odbędzię się 15 maja 2016 r. jako wydarzenie współtowarzyszące podczas Święta Sadów w Józefowie nad Wisłą.

 

czytaj więcej

Strategia LGD "Owocowy Szlak" na lata 2016-2022 wybrana do dofinansowania

2016-04-25
Strategia LGD

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Komisja ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zatwierdziła Listę ocenionych i wybranych lokalnych strategii rozwoju, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 9 listopada do 31 grudnia 2015 roku.

czytaj więcej

Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 ZATWIERDZONA

2015-12-23
1452676013_1452672697_DSC_0057.JPG

W dniu 21 grudnia 2015 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” , które poświęcone było w głównej mierze uchwaleniu ...

czytaj więcej

NIECZYNNE BIURO LGD - 24 grudnia 2015 r.

2015-12-22
NIECZYNNE BIURO LGD - 24 grudnia 2015 r.W dniu 24 grudnia 2015 r. Biuro LGD "Owocowy Szlak" będzie nieczynne. ...czytaj więcej

Walne Zebranie Członków LGD Owocowy Szlak- 21.12.2015 r.

2015-12-14
Walne Zebranie Członków LGD Owocowy Szlak- 21.12.2015 r.

Informujemy, że dnia 21 grudnia 2015 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Opolu Lubelskim odbędzie się  Walne Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak". W przypadku braku quorum o godzinie 13.00, Zarząd LGD wyznaczył drugi termin posiedzenia na godzinę 13.30.

 

 

czytaj więcej

Konsultacje LSR - projekt dokumentu do konsultacji

2015-12-03
1452589246_kosultacje lgd-na stronę.jpg

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Jest to najważniejszy dokument określający charakter obszaru LGD oraz podstawowe kierunki jego rozwoju. W ramach prac nad przygotowaniem LSR ...

 

czytaj więcej

Zapraszamy do konsultowania procedur i kryteriów wyboru operacji w ramach realizacji LSR na lata 2016-2022

2015-11-28
1452589321_kosultacje lgd-na stronę.jpg

Informujemy, że podczas spotkań grupy roboczej wypracowano projekt kryteriów oraz procedur wyboru operacji uwzględniające wszystkie etapy przeprowadzenia naboru i oceny. Wyżej wymienione dokumenty dostępne są w siedzibie LGD...

czytaj więcej

Walne Zebranie Członków LGD Owocowy Szlak - 25.11.2015 r.

2015-11-26
1452676116_1452671651_DSC_0001.JPG

25 listopada 2015 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Owocowy Szlak”. Podczas zebrania został uzupełniony skład...

czytaj więcej

Konsultacje społeczne w sprawie celów i wskaźników zawartych w LSR

2015-11-17
1448447401_kosultacje lgd-na stronę.jpgZapraszamy mieszkańców obszaru LGD "Owocowy Szlak" do wzięcia udziału w wywiadach indywidualnych służących konsultacji celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć i wskaźników, które znajdą się w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność. Wywiady mają również na celu ustalenie planu działania strategii....czytaj więcej

Walne Zebranie Członków LGD Owocowy Szlak- 25.11.2015 r.

2015-11-17
Walne Zebranie Członków LGD Owocowy Szlak- 25.11.2015 r.

Informujemy, że dnia 25 listopada 2015 r. o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego  w Opolu Lubelskim odbędzie się  Walne Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak". W przypadku braku quorum o godzinie 13.00, Zarząd LGD wyznaczył drugi termin posiedzenia na godzinę 13.30.

 

 

czytaj więcej

Zapraszamy do konsultacji strategii dotyczącej monitoringu i ewaluacji LSR

2015-11-14
1452585745_kosultacje lgd-na stronę.jpg

Zapraszamy wszystkich mieszkańców obszaru LSR do wypełnienia ankiety dotyczącej proponowanych procedur monitoringu i ewaluacji  w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju opracowywanej na lata 2016-2022. Ankieta dostępna jest powyżej na naszej stronie.

czytaj więcej

Tak konsultowaliśmy…

2015-10-20
1447753922_DSC_0167.JPG

Dobiegły końca spotkania konsultacyjne mające na celu przygotowanie diagnozy i analizy SWOT, a także zebrania pomysłów od mieszkańców naszego obszaru na planowane do zrealizowania działania. Zorganizowaliśmy 14 spotkań w tym 7 ogólnych w każdej gminie należącej do LGD,...

czytaj więcej

Wirtualny spacer

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać najnowsze wiadomości z naszej strony podaj adres e-mail:

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrycji wpisując swój e-mail i klikając wypisz.