<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Aktualności

X Święto Produktu Lokalnego

2022-09-29

X Święto Produktu Lokalnego przeszło już do historii, a po nim pozostało wiele dobrych wrażeń i piękne wspomnienia. Niedzielne wydarzenie otworzyli: Grzegorz Kapica Burmistrz Józefowa nad Wisłą, jednocześnie Prezes LGD Owocowy Szlak oraz Sławomir Plis Burmistrz Opola Lubelskiego i Wiceprezes Stowarzyszenia, którzy podkreślili ogromną rolę producentów produktów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz partnerskich gmin w funkcjonowaniu naszej organizacji.

więcej

Relacja z konferencji "Naturalnie, że lokalnie"

2022-09-26

22 września 2022 r. odbyła się konferencja „Naturalnie, że lokalnie”, podczas której zostali zaprezentowani producenci wytwarzający żywność najwyższej jakości.

więcej

Konsultacje społeczne - Wilków 29 września 2022 r.

2022-09-26

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza mieszkańców gminy Wilków do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju. Konsultacje odbędą się w dniu 29 września br. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wilkowie.

więcej

Konsultacje społeczne - Łaziska 28 września 2022 r.

2022-09-26

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza mieszkańców gminy Łaziska do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju. Konsultacje odbędą się w dniu 28 września br. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach.

więcej

Konsulatcje w Gminie Karczmiska dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023 - 2027

2022-09-26

20 września br. w Karczmiskach odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju. Dziękujemy uczestnikom za poświęcony czas i owocne rozmowy.

więcej

Konsultacje społeczne - Karczmiska 20 września 2022 r.

2022-09-19

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza mieszkańców gminy Karczmiska do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju. Konsultacje odbędą się w dniu 20 września br. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Urządzie Gminy w Karczmiskach.

więcej

Konsultacje w Gminie Chodel dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023 - 2027

2022-09-16

15 września br. w Urzędzie Gminy w Chodlu odbyły się konsultacje społeczne dotyczące dotyczące opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju.

więcej

Konsultacje w Gminie Józefów nad Wisłą dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023 - 2027

2022-09-15

13 września br. w Józefowie nad Wisłą odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju. W tym procesie niezwykle ważny jest aktywny udział mieszkańców, którzy przekazują informację o swoich problemach i potrzebach, a także składają propozycje działań niezbędnych do realizacji.

więcej

II Targi Przedsiębiorczości w Michałowicach

2022-09-15

W niedzielę 11 września przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” wzięli udział w II Targach Przedsiębiorczości zorganizowanych przez Gminę Michałowice. W wydarzeniu uczestniczyliśmy w ramach projektu współpracy „Wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego partnerskich regionów”, który realizujemy ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa.

więcej

Zaproszenie do udziału w konkursie "Wypiek z miodem"

2022-09-13

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza organizacje pozarządowe z naszego terenu do udziału w konkursie kulinarnym na najlepszy "Wypiek z miodem".

więcej

Zapraszamy do udziału w konferencji "Naturalnie, że lokalnie" 22 września 2022 r.

2022-09-13

Wydarzeniem zapowiadającym Święto Produktu Lokalnego jest konferencja "Naturalnie, że lokalnie", która odbędzie się 22 września o godzinie 10.00 w Opolskim Centrum Kultury.

więcej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH X ŚWIĘTA PRODUKTU LOKALNEGO

2022-09-09

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w X Święcie Produktu Lokalnego, które odbędzie się 25 września 2022 r. (niedziela) o godz. 12.00 na terenie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim.

więcej

Konsultacje społeczne - Chodel 15 września 2022 r.

2022-09-09

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza mieszkańców gminy Chodel do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju.

więcej

Konsultacje społeczne - Józefów nad Wisłą 13 września 2022 r.

2022-09-09

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza mieszkańców gminy Józefów nad Wisłą do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju. Konsultacje odbędą się w dniu 13 września br. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Gminnym Centrum Kultury w Józefowie nad Wisłą.

więcej

Konsultacje w Gminie Poniatowa dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023 - 2027

2022-09-09

W dniu wczorajszym wspólnie z mieszkańcami Gminy Poniatowa pracowaliśmy nad nową lokalną strategią rozwoju.

więcej

Konsultacje w Gminie Opole Lubelskie dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023 - 2027

2022-09-07

Za nami pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące tworzenia lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027.

więcej

Szkolenie dla producentów produktów lokalnych

2022-09-05

Producenci produktów lokalnych z naszego regionu wzięli udział w dwudniowym szkoleniu, którego tematem był marketing wyrobów i ofert.

więcej

Szkolenie połączone z wizytą studyjną dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego

2022-09-05

W dniach 29 – 31 sierpnia odbyło się szkolenie połączone z wizytą studyjną dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z województwa lubelskiego. Podczas części warsztatowej uczestnicy pozyskali wiedzę na temat tworzenia planów działań animacyjno-badawczych do pracy ze społecznością lokalną. Wizyta studyjna była okazją do poznania dobrych praktyk z zakresu rozwoju turystyki oraz promocji produktów lokalnych.

więcej

Informacja dotycząca doradztwa w trakcie prowadzonych naborów wniosków

2022-09-01

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” informuje, że w terminie naboru wniosków o przyznanie pomocy punktowane doradztwo świadczone jest maksymalnie na 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków, zgodnie z zapisami  Regulaminu  doradztwa świadczonego przez pracownika Biura Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak”.

Informujemy, że w ramach obecnie trwających naborów wniosków ostatnim dniem punktowanego doradztwa jest 2 września 2022 r. (piątek).

więcej

Konsultacje społeczne - Poniatowa, 8 września 2022 r.

2022-08-31

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza mieszkańców gminy Poniatowa do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju. Konsultacje odbędą się w dniu 8 września br. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej.

więcej

Konsultacje społeczne - Opole Lubelskie, 6 września 2022 r.

2022-08-30

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza mieszkańców gminy Opole Lubelskie do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących opracowania nowej lokalnej strategii rozwoju. Konsultacje odbędą się w dniu 6 września br. w godzinach od 10.00 do 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.

więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W IMPREZIE PLENEROWEJ I SPOTKANIU PARTNERÓW

2022-08-26

W ramach realizacji projektu współpracy pn. „Wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego partnerskich regionów” Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” oraz Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa serdecznie zapraszają mieszkańców obszaru LGD "Owocowy Szlak" wytwarzających produkty lokalne do udziału w wyjeździe na imprezę plenerową "II Lokalne Targi Przedsiębiorczości" w Michałowicach, odbywającą się na obszarze Stowarzyszenia Korona Północnego Krakowa oraz na spotkanie Partnerów projektu współpracy, w terminie 10-12 września 2022 r.

więcej

Szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych

2022-08-17

11 sierpnia 2022 r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania na dostosowanie miejsca spotkań do potrzeb społeczności lokalnej.

więcej

01 - 02.09.2022 r. - Szkolenie dla producentów produktów lokalnych "MARKETING PRODUKTÓW LOKALNYCH"

2022-08-10

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" serdecznie zaprasza producentów produktów lokalnych do udziału w szkoleniu "Marketing produktów lokalnych", które odbędzie się w dniach 01 - 02 września 2022 roku w Restauracji Cukrownia w Opolu Lubelskim.

więcej

SZKOLENIE DLA GRANTOBIORCÓW Z OBSZARU LGD OWOCOWY SZLAK

2022-08-02

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru LGD "Owocowy Szlak" na szkolenie z zakresu pozyskania dofinansowania w ramach aktualnie prowadzonego naboru wniosków o powierzenie grantu.

więcej

Nabór wniosków nr 9/2022

2022-07-25

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 25.07.2022 r.

Ogłoszenie nr 9/2022

4.2.3 Dostosowanie miejsc spotkań do potrzeb społeczności lokalnej

więcej

Nabór wniosków nr 10/2022/G

2022-07-25

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 25.07.2022 r.

Ogłoszenie nr 10/2022/G

4.2.4 Świetlica moje miejsce

więcej

Nabór wniosków nr 8/2022

2022-07-25

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 25.07.2022 r.

Ogłoszenie nr 8/2022

2.2.2 Zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz terenów przyległych na funkcje turystyczne lub/i rekreacyjne lub/i edukacyjne

więcej

Nabór wniosków nr 7/2022

2022-07-25

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 25.07.2022 r.

Ogłoszenie nr 7/2022

1.2.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja oraz wyposażenie w sprzęt urządzenia i/lub innowacyjną technologię obiektów służących zrównoważonej gospodarce rybackiej oraz do chowu
i hodowli ryb

więcej

Nabór wniosków nr 6/2022

2022-07-25

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 25.07.2022 r.

Ogłoszenie nr 6/2022

1.1.2 Wspieranie działań mających na celu ograniczenie emisji substancji powodujących zmiany klimatyczne

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

2022-07-25

Informujemy, że dnia 29.07.2022 r. (piątek) o godz. 15.00 w biurze LGD, ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

więcej

Zapraszamy do udziału w operacji pn. "Gospodarstwa rolne i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego szansą rozwoju obszarów wiejskich"

2022-07-14

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Gospodarstwa rolne  i małe zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego szansą rozwoju obszarów wiejskich” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Winnicą Wieczorków Paweł Wieczorek oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak ”.

więcej

Podpisanie umowy na realizację projektu współpracy Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby

2022-07-12

Wczoraj Prezes Zarządu Grzegorz Kapica w imieniu LGD "Owocowy Szlak" podpisał umowę na realizację projektu współpracy "Turystyka rowerowa – rozwój i promocja regionu w oparciu o lokalne zasoby ”, którego budżet wynosi 1 201 568,00 zł. Wspólnie z partnerami LGD Zielony Pierścień, LGD Ziemi Ryckiej, LGD "Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem", LGD "Jagiellońska Przystań" i LGD "Trygon - Rozwój i Innowacja" zrealizujemy zadania, których celem jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz promocja turystyki aktywnej.

 

więcej

Nabór uczestników do udziału w Szkoleniu połączonym z wyjazdem studyjnym dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania

2022-07-11

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak", Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego "Kraina wokół Lublina", Fundacja "Przyroda - Tradycja - Ludzie" zapraszają na "Szkolenie połączone z wyjazdem studyjnym dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania".

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 5/2022/G

2022-07-07

W dniu 30.06.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 5/2022/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 4.1.5 Wsparcie działań w zakresie adaptacji, przystosowania i wyposażenia miejsc przyczyniających się do wzmacniania kapitału społecznego. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 4/2022

2022-07-07

W dniu 30.06.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 4/2022 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 4.4.2 Tworzenie i przystosowanie miejsc związanych z kultywowaniem i edukacją dotyczącą dziedzictwa rybackiego. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 3/2022

2022-07-07

W dniu 30.06.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 3/2022 w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 Wsparcie i różnicowanie działalności gospodarczej na obszarze rybackim. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD w dniu 30.06.2022 r.

2022-06-27

Informujemy, że dnia 30.06.2022 r. (czwartek) o godz. 15.30 w Izbie Pamięci, Historii i Tradycji Wojskowej w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków w ramach naboru nr 3/2022, 4/2022 i naboru uzupełniającego nr 5/2022/G oraz wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

W załączniku zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD.

więcej

letni KARPing w Pustelni

2022-06-22

Restauracja "Pustelnia" serdecznie zaprasza na letni KARPing w dniach 1 - 3 lipca 2022 roku. W programie m. in.: atrakcje dla dzieci, dmuchaniec, aquazorbing, degustacje, pokazy kulinarne, konkursy z nagrodami oraz specjalna strefa chillout!

więcej

Gala Finałowa Eko Lider LGD

2022-06-21

W dniu 20 czerwca br. odbyła się Gala Finałowa konkursu dla szkół podstawowych z obszaru LGD "Owocowy Szlak" organizowanego w ramach operacji własnej "Eko Lider LGD". Dzień ten był pełen emocji, radości i młodzieńczej, ale jakże dojrzałej rywalizacji. Podczas Gali Finałowej Eko Lider LGD 110 uczniów wraz z opiekunami z 11 szkół podstawowych z naszego regionu walczyło o zwycięstwo, odpowiadając na pytania z zakresu ochrony środowiska oraz prezentując przeprowadzoną akcję ekologiczną.

więcej

Udział LGD "Owocowy Szlak" w IV Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich w Poniatowej

2022-06-21

Podczas IV Konferencji Kół Gospodyń Wiejskich, która odbyła się 18 czerwca br. w Poniatowej zaprezentowaliśmy ofertę Lubelsko-Podkarpackiego Szlaku Karpia. Na scenie odbył się pokaz przyrządzania zupy z karpia, która jest zarejestrowana na ministerialnej liście produktów tradycyjnych i cieszy się dużym uznaniem krytyków kulinarnych.

więcej

Gala Finałowa

2022-06-10

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” realizuje projekt „Eko Lider LGD”, którego celem jest podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie ekologii, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w Gali Finałowej, która odbędzie się 20 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w Opolskim Centrum Kultury w Opolu Lubelskim.

więcej

Wizyta studyjno-szkoleniowa na obszarze Stowarzyszenia Dolina Karpia

2022-06-06

W dniach od 31 maja do 2 czerwca br. przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” przebywali na wizycie studyjno-szkoleniowej na obszarze działania Stowarzyszenia „Dolina Karpia”, która odbyła się w ramach realizowanej przez naszą grupę operacji własnej pn. „Marketing produktów lokalnych obszaru LGD „Owocowy Szlak” współfinansowanej ze środków PROW na lata 2014-2020. Lokalni producenci, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz biura LGD zapoznali się z dobrymi praktykami w zakresie marketingu, promocji i sprzedaży produktów lokalnych.

więcej

Szkolenie "Rejestracja i promocja produktów lokalnych"

2022-05-30

W minionym tygodniu nasz region odwiedzili Partnerzy projektu współpracy „Wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego partnerskich regionów”, który realizujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Korona Północnego Krakowa.

więcej

Międzynarodowe Targi Żywności Warsaw Food Expo 2022

2022-05-23

W dniach 17-19 maja 2022 r. lokalni producenci oraz przedstawiciele LGD "Owocowy Szlak" wzięli udział w Międzynarodowych Targach Żywności Warsaw Food Expo w Nadarzynie, podczas których zaprezentowali produkty lokalne z naszego obszaru. Organizacja wyjazdu na targi została sfinansowana w ramach operacji własnej pt. "Marketing produktów lokalnych obszaru LGD "Owocowy Szlak" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

więcej

Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu Eko Lider LGD

2022-05-16

Kolejnym działaniem w ramach projektu "Eko Lider LGD" było szkolenie dla nauczycieli z 11 szkół, które zgłosiły się do konkursu. W zajęciach na temat edukacji ekologicznej wzięły udział 22 osoby, którym dziękujemy za zaangażowanie. Mamy nadzieję, że nabyta wiedza będzie pomocna w Państwa pracy z młodzieżą.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD "Owocowy Szlak" w dniu 24.05.2022 r.

2022-05-16

Informujemy, że dnia 24.05.2022 r. (wtorek) o godz. 15.00 w biurze LGD "Owocowy Szlak" odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

W załączniku zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD.

więcej

Szkolenie "Budowanie marki produktu lokalnego"

2022-05-16

W minionym tygodniu przedstawiciele LGD „Owocowy Szlak” wzięli udział w szkoleniu dotyczącym Budowania marki produktu lokalnego, które zorganizował nasz partner projektu Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
więcej

Relacja z "Ekogali"

2022-05-16

W dniu 27 kwietnia 2022 roku odbyła się Ekogala inaugurująca projekt realizowany przez LGD „Owocowy Szlak” pn. "Eko Lider LGD" Wydarzenie było okazją do przedstawienia uczestników i ich opiekunów z 11 szkół podstawowych z naszego regionu, którzy zgłosili swój udział w programie. Zespołom został przedstawiony regulamin konkursu ekologicznego oraz zasady udziału w akcji ekologicznej. Każda grupa otrzymała także zestaw pytań teoretycznych dotyczących wiedzy ekologicznej.

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij