<p>Chodel</p>
<p>Józefów<br />
<small>nad wisłą</small></p>
<p>Karczmiska</p>
<p>Łaziska</p>
<p>Opole<br />
<small>lubelskie</small></p>
<p>Poniatowa</p>
<p>Wilków</p>

Aktualności

Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu Eko Lider LGD

2022-05-16

Kolejnym działaniem w ramach projektu "Eko Lider LGD" było szkolenie dla nauczycieli z 11 szkół, które zgłosiły się do konkursu. W zajęciach na temat edukacji ekologicznej wzięły udział 22 osoby, którym dziękujemy za zaangażowanie. Mamy nadzieję, że nabyta wiedza będzie pomocna w Państwa pracy z młodzieżą.

więcej

Szkolenie "Budowanie marki produktu lokalnego"

2022-05-16

W minionym tygodniu przedstawiciele LGD „Owocowy Szlak” wzięli udział w szkoleniu dotyczącym Budowania marki produktu lokalnego, które zorganizował nasz partner projektu Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa.
więcej

Relacja z "Ekogali"

2022-05-16

W dniu 27 kwietnia 2022 roku odbyła się Ekogala inaugurująca projekt realizowany przez LGD „Owocowy Szlak” pn. "Eko Lider LGD" Wydarzenie było okazją do przedstawienia uczestników i ich opiekunów z 11 szkół podstawowych z naszego regionu, którzy zgłosili swój udział w programie. Zespołom został przedstawiony regulamin konkursu ekologicznego oraz zasady udziału w akcji ekologicznej. Każda grupa otrzymała także zestaw pytań teoretycznych dotyczących wiedzy ekologicznej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 2/2022 - KOREKTA

2022-05-12

W dniu 25.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu – podejmowanie działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiamy korekty uchwały w sprawie zatwierdzenia list operacji zgodnych z LSR wraz z listą, uchwały w sprawie list operacji wybranych do dofinansowania wraz z listą, uchwały w sprawie list operacji niewybranych do dofinansowania wraz z listą oraz rejestru interesów i protokołu.

 

więcej

Nabór wniosków nr 5/2022/G

2022-04-28

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 28.04.2022 r.

Ogłoszenie nr 5/2022/G

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej

Eko Lider LGD

2022-04-21

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” rozpoczyna realizację projektu „Eko Lider LGD”, którego celem jest podniesienie wiedzy i świadomości w zakresie ekologii, ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu.

więcej

Walne Zebranie Członków LGD "Owocowy Szlak" 12.04.2022 r.

2022-04-13

12 kwietnia 2022 roku odbyło się Walne Zebranie Członków LGD "Owocowy Szlak", na którym Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium, zatwierdzono sprawozdanie finansowe i merytoryczne za 2021 rok oraz przyjęto zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju.

więcej

Nabór wniosków nr 4/2022

2022-04-11

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 11.04.2022 r.

Ogłoszenie nr 4/2022

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

więcej

Nabór wniosków nr 3/2022

2022-04-11

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 11.04.2022 r.

Ogłoszenie nr 3/2022

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętego Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, zawartego w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

więcej

Konkurs ekologiczny - Eko Lider LGD

2022-04-04

Szanowni Państwo!

            Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza szkoły podstawowe z terenu powiatu opolskiego do udziału w konkursie ekologicznym „Eko Lider LGD”.

Celem głównym jest popularyzacja i wzrost poziomu wiedzy z zakresu zachodzących zmian klimatu oraz wzrost świadomości ekologicznej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 2/2022

2022-04-01

W dniu 25.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu – podejmowanie działalności gospodarczej.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2022/G

2022-03-31

W dniach 18.03.2022 r. oraz  24.03.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2022/G w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 4.2.1. Dostosowanie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne. Podczas posiedzenia członkowie Rady dokonali wyboru operacji do dofinansowania oraz zatwierdzili listy operacji wybranych i niewybranych.

więcej

Walne Zebranie Członków LGD "Owocowy Szlak" 12.04.2022 r.

2022-03-31

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 12.04.2022 r. (wtorek) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

więcej

KONSULTACJE ZMIAN W LSR NA LATA 2016 - 2022

2022-03-23

Zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak" do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD "Owocowy Szlak" oraz kryteriów wyboru operacji.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD "Owocowy Szlak" w dniu 24.03.2022 r.

2022-03-21

Informujemy, że dnia 24.03.2022 r. (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 1/2022/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD "Owocowy Szlak" w dniu 25.03.2022 r.

2022-03-21

Informujemy, że dnia 25.03.2022 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 2/2022 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

2022-03-15

Informujemy, że dnia 18.03.2022 r. (piątek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr 1/2022/G w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 2/2022/OW

2022-02-28

W dniu 24.02.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 2/2022/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 3.5.3 Podniesienie kompetencji i umiejętności producentów produktów lokalnych w zakresie marketingu, promocji i sprzedaży.

więcej

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU OCENY WNIOSKÓW ZŁOŻONYCH W NABORZE NR 1/2022/OW

2022-02-28

W dniu 24.02.2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” w sprawie oceny wniosków złożonych w odpowiedzi na nabór nr 1/2022/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach przedsięwzięcia 4.1.6 Eko Lider LGD.

więcej

Lista z weryfikacji formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2022/OW i 2/2022/OW

2022-02-21

W załączeniu znajduje się lista z weryfikacji formalnej wniosków złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2022/OW i 2/2022/OW.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

2022-02-21

Informujemy, że dnia 24.02.2022 r. (czwartek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące oceny wniosków – operacji własnej LGD, które zostały złożone przez LGD w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2022/OW i 2/2022/OW w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz opiniowania zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

więcej

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru 2/2022

2022-01-17

W załączeniu znajduje się wniosek o przyznanie pomocy w ramach naboru nr 2/2022. Wniosek został uzupełniony o informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Lokalną Grupę Działania "Owocowy Szlak" oraz Samorząd Województwa Lubelskiego.

więcej

Informacja o zgłoszeniach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie nr 2/2022/OW o zamiarze realizacji operacji własnej

2022-01-17

W związku z zamieszczeniem w dniu 15.12.2021 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej dotyczącej promocji produktów lokalnych, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w ogłoszenia, tj. do dnia 14.01.2022 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

więcej

Informacja o zgłoszeniach, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie nr 1/2022/OW o zamiarze realizacji operacji własnej

2022-01-17

W związku z zamieszczeniem w dniu 15.12.2021 roku na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” ogłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej edukacji ekologicznej na terenie LGD, informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w ogłoszenia, tj. do dnia 14.01.2022 roku, żaden podmiot inny niż LGD, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej.

więcej

Szkolenie dla mieszkańców obszaru LGD

2022-01-04

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD "Owocowy Szlak" na szkolenie z zakresu pozyskania dofinansowania w ramach aktualnie prowadzonych naborów wniosków. Szkolenie odbędzie się 14 stycznia 2022 roku (piątek) w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim.

więcej

Walne Zebranie Członków LGD "Owocowy Szlak" 11.01.2022 r.

2021-12-29

Zarząd Lokalnej Grupy Działania "Owocowy Szlak" w Opolu Lubelskim zwołuje Walne Zebranie Członków na dzień 11.01.2022 r. (wtorek) na godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

W załączniku znajduje się zawiadomienie.

więcej

Nabór wniosków nr 2/2022

2021-12-27

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 27.12.2021 r.

Ogłoszenie nr 2/2022

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

3.2.1. Wspieranie działalności w sektorze usług, produkcji i handlu - podejmowanie działalności gospodarczej

więcej

Nabór wniosków nr 1/2022/G

2021-12-27

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie: 27.12.2021 r.

Ogłoszenie nr 1/2022/G

Lokalna Grupa Działania  „Owocowy Szlak” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

więcej

Konkurs „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?" - zmiana terminu nadsyłania prac

2021-12-27

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana regulaminu konkursu obejmująca m.in. przesunięcie terminu nadsyłania prac konkursowych na 31 stycznia 2022 r.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

2021-12-21

Informujemy, że dnia 28.12.2021 r. (wtorek) odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

W załączniku zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD.

więcej

Konkurs dla dzieci „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas?

2021-12-20

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ogólnopolskim konkursie pn. „My i RYBY – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił otoczenie wokół nas" organizowanym dla dzieci szkół podstawowych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

więcej

Nabór wniosków nr 2/2022/OW

2021-12-15

Data zamieszczenia informacji na stronie: 15.12.2021 r.

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”

Nr 2/2022/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej promocji produktów lokalnych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

więcej

Nabór wniosków nr 1/2022/OW

2021-12-15

Data zamieszczenia informacji na stronie: 15.12.2021 r.
Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD „Owocowy Szlak”
Nr 1/2022/OW

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak”, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej edukacji ekologicznej na terenie LGD w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

więcej

KONSULTACJE ZMIAN W LSR NA LATA 2016-2022

2021-12-14

Zapraszamy mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak" do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących wprowadzenia zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru LGD "Owocowy Szlak" oraz kryteriów wyboru operacji.

więcej

Gra edukacyjna - "Wsiądź do kolejki"

2021-10-28

W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw i Rozwoju Persona w Opolu Lubelskim zapraszamy szkoły, domy kultury, biblioteki i organizacje do korzystania z edukacyjnej gry plenerowej  pn.: „Wsiądź do kolejki”. Gra przygotowana została z myślą o dzieciach. Jej zadaniem jest nie tylko poszerzanie wiedzy o naszym regionie, lecz również inspirowanie do małych wycieczek i wędrówek ukazujących najciekawsze miejsca na mapie. Gra może być wykorzystywana  w trakcie zajęć edukacyjnych, świetlicowych ale przede wszystkim w trakcie wydarzeń plenerowych, festynów wiejskich czy świąt szkół.

więcej

Projekt partnerski KSOW Współpraca instrumentem rozwoju przedsiębiorczości

2021-10-20

Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru zaprasza do udziału w operacji pn. „ Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich ” realizowanej w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak ”.

więcej

Podpisanie umów na realizację grantów

2021-10-20

Piętnaście stowarzyszeń z naszego regionu otrzymało dziś z rąk Prezesa Grzegorza Kapicy i Wiceprezesa Sławomira Plisa umowy na realizację zadań, których efekty już niebawem będą służyły mieszkańcom.

więcej

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady LGD

2021-10-18

Informujemy, że dnia 22.10.2021 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Opolu Lubelskim odbędzie się posiedzenie Rady LGD „Owocowy Szlak” dotyczące wydania opinii w sprawie zmian w umowach beneficjentów na skutek złożonych pism.

 

więcej

Rozstrzygnięcie konkursu "Sposób na BABKĘ ziemniaczaną"

2021-10-05

W minioną niedzielę 3 października 2021 roku, podczas  III Konferencji KGW w Poniatowej, odbył się konkurs kulinarny  organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak”. W konkursie „Sposób na Babkę ziemniaczaną” wzięło udział 29 organizacji nie tylko z obszaru powiatu opolskiego, ale z całego województwa lubelskiego.  Członkowie jury w składzie Piotr Huszcz, Waldemar Słowik i Tomasz Nieradka degustowali  Baby, Babki i Babeczki, oczywiście wszystkie z ziemniaków.

więcej

Pojedynek kulinarny "Dojrzali i pewni, czy młodzi i gniewni"

2021-09-30

Podczas Święta Produktu Lokalnego w pojedynku kulinarnym, który odbył się na scenie zmierzyli się szefowie kuchni lokalnych restauracji i uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych z Opola Lubelskiego. Publiczność zdecydowała brawami, że młodość i odwaga wzięła górę nad doświadczeniem i pewnością.

więcej

IX Święto Produktu Lokalnego

2021-09-29

W minioną niedzielę odbyło się IX Święto Produktu Lokalnego które zgromadziło gminy powiatu opolskiego, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, przedsiębiorców, zespoły ludowe oraz miłośników dobrej, tradycyjnej kuchni i kultury ludowej. Wydarzenie było okazją do symbolicznego uczczenia 15-lecia funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania. Słoneczna pogoda i przygotowane atrakcje sprawiły, że park miejski tętnił życiem. W powietrzu unosiły się zapachy lokalnych specjałów i radość, która przy dźwiękach ludowej muzyki porywała do tańca.

więcej

III Konferencja KGW w Poniatowej 3 października 2021 r.

2021-09-27

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego na III Konferencję KGW, która odbedzie się 3 października 2021 roku w Poniatowej.

więcej

Konkurs "Sposób na BABKĘ ziemniaczaną"

2021-09-27

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego do udziału w konkursie kulinarnym "Sposób na BABKĘ ziemniaczaną". Konkurs odbędzie się 03.10.2021 r., podczas III Konferencji KGW w Poniatowej.

więcej

Dożynki Prezydenckie, Warszawa 19 września 2021 r.

2021-09-21

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” miała przyjemność uczestniczyć w Dożynkach Prezydenckich. Prezydenta Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę po staropolsku przywitał Wiceprezes Zarządu LGD Sławomir Plis i pracownicy biura, a szefowie kuchni poczęstowali naszych Gości swoimi popisowymi daniami.

 

więcej

Konkurs cydrów domowych "Mistrz Cydru 2021"

2021-09-16

Zapraszamy do udziału w konkursie cydrów domowych "MISTRZ CYDRU 2021". Organizatorem konkursu jest Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru z siedzibą w Mikołajówce 11, 23-250 Urzędów;
zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód z/s w Świdniku, VI Wydział KRS, pod numerem 0000537023. Celem konkursu jest ocena i promocja cydrów wyprodukowanych z soku jabłkowego.

więcej

Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich

2021-09-16

Zapraszamy do udziału w operacji pn. „ Wiedza i współpraca w rozwoju obszarów wiejskich ” realizowanej przez Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Lokalną Grupą Działania Zapiecek oraz Lokalną Grupą Działania „Owocowy Szlak ”.

więcej

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSACH ORGANIZOWANYCH W RAMACH IX ŚWIĘTA PRODUKTU LOKALNEGO

2021-09-10

Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w IX Święcie Produktu Lokalnego, które odbędzie się 26 września (niedziela) 2021 r. na terenie Parku Miejskiego w Opolu Lubelskim. Głównym celem przedsięwzięcia jest promocja lokalnej kuchni oraz produktów wytwarzanych metodą tradycyjną, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w tym kultury ludowej oraz krzewienie go wśród społeczności lokalnej.

więcej

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE "NATURALNIE, ŻE LOKALNIE"

2021-09-10

W imieniu Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu „Naturalnie, że lokalnie", które odbędzie się 22 września 2021 r. w Opolu Lubelskim w sali kinowej Opolskiego Centrum Kultury, ul. Lubelska 30, w godzinach 10.00-14.30.

więcej

Zapraszamy do udziału w konkursie Owocowa Spiżarnia!

2021-09-08

Lokalna Grupa Działania "Owocowy Szlak" zaprasza organizacje pozarządowe z naszego terenu do udziału w konkursie kulinarnym na najlepsze przetwory z lokalnych owoców "Owocowa Spiżarnia". Konkurs odbędzie się 22.09.2021 r., podczas Konferencji „Naturalnie, że lokalnie”, organizowanej przez LGD "Owocowy Szlak".

więcej

Jesteśmy za lokalnymi inicjatywami na lubelskiej wsi!

2021-09-08

Tylko do 30 września br. trwają konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027”, który został opracowany przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Dokument ten rozstrzyga na co i w jaki sposób (według jakich procedur) będą wydawane środki europejskie przeznaczone dla Lubelszczyzny.
Od ponad roku Lubelska Sieć Lokalnych Grup Działania czyni starania, aby w wyżej wymienionym dokumencie znalazł się instrument terytorialny RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Umożliwi on lokalnym społecznościom na obszarach wiejskich i w małych miastach decydować o tym jakie inicjatywy lokalne sfinansować ze środków unijnych dla regionu.

więcej

Partnerzy/Polecane linki

Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij